بايد مجالسى تشكيل دهيم و با رفقا و اصدقا بنشينيم

بايد مجالسى تشكيل دهيم و با رفقا و اصدقا بنشينيم و مذاكره كنيم كه به چه راهى مى شود به آن حضرت رسيد و با آن حضرت رابطه داشت. زيرا بلاكلام هر فيضى به ما مى رسد ـ چه خصوصى و چه عمومى و چه داخلى و يا خارجى، و چه جسمانى و چه روحى ـ فقط از ناحيه ى همان يك فيض است و توجّه به همه ى ائمّه ـ عليهم السّلام ـ هم به او راجع مى شود

چرا به انجام واجبات و ترك محرّمات ملتزم نيستيد

چرا به انجام واجبات و ترك محرّمات ملتزم نيستيد، حضرت  حجت علیه السلام به همين از ما راضى است؛ زيرا:« أَوْرَعُ النّاسِ مَنْ تَوَرَّعَ عَنِ الْمـُحَرَّمَاتِ. »(1)پرهيزگارترين مردم، كسى است كه از كارهاى حرام بپرهيزد.
ترك واجبات و ارتكاب محرّمات، حجاب و نِقابِ ديدار ما از آن حضرت است.

ما قرآن و عترت همراهمان هست

ما قرآن و عترت همراهمان هست ، ولى مى گوييم آقا چيزى بگو كه حالم خوب بشود، دارم مى ميرم !

كجا رفتند كسانى كه با صاحب الزمان ـ عليه السّلام ـ ارتباط داشتند؟

كجا رفتند كسانى كه با صاحب الزمان ـ عليه السّلام ـ ارتباط داشتند؟ ما خود را بيچاره كرده ايم كه قطع ارتباط نموده ايم و گويا هيچ چيز نداريم، آيا آنها از ما فقيرتر بودند؟!

چه كار كنيم تا مثل كسانى از علما و متشرعه و صلحاى تابع علما باشيم

يكى از امور مهم بلكه از اهمّ امور اين است كه بدانيم چه كار كنيم تا مثل كسانى از علما و متشرعه و صلحاى تابع علما باشيم كه فرج شخصى و ارتباط خاصّ با حضرت ولى عصر ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف ـ داشته اند، و محتاج نبوده اند كه در امور خودشان يا غير خودشان فى الجمله عدل عمومى را خواستار باشند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS