اهل‌بيت عليهم‌السلام نور واحدند

اهل‌بیت نور واحد

اهل‌بيت عليهم‌السلام همه نور واحدند؛ لذا انسان به هر كدام متوسل شود، از ديگرى جواب مى‌گيرد. البته مصححى در كار است. هم‌چنان كه از حضرت رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله حاجت خواسته‌اند و ايشان به حضرت امير عليه‌السلام و آن حضرت به امام حسن عليه‌السلام، تا امام زمان عجل‌الله‌تعالى‌فرجه حواله داده‌اند؛ زيرا، مجرى امور، در اين زمان، آن حضرت است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS