چه كار كنيم تا مثل كسانى از علما و متشرعه و صلحاى تابع علما باشيم

يكى از امور مهم بلكه از اهمّ امور اين است كه بدانيم چه كار كنيم تا مثل كسانى از علما و متشرعه و صلحاى تابع علما باشيم كه فرج شخصى و ارتباط خاصّ با حضرت ولى عصر ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف ـ داشته اند، و محتاج نبوده اند كه در امور خودشان يا غير خودشان فى الجمله عدل عمومى را خواستار باشند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS