تبليغ دينى

شنيدم زمانى كه مرحوم آقا شيخ غلامرضا يزدى  در يزد اقامت داشت خيلى خوش زندگی می کرد، ولى هرگاه به روستاهاى اطراف مى رفت با خود نان و ماست و... بر مى داشت و به هر ده كه مى رسيد، قرائت نماز و مسايل مورد نياز را به مردم ياد مى داد و آن گاه به آبادى ديگرى مى رفت و همه حال خوراكش از خودش بود و از غذاى مردم پرهيز مى كرد.

 آنان كه مثل انبيا (عليهم السلام ) ماءمور تبليغ هستند و بدون چشم داشت و منت ، كار آن ها را انجام دهند، خدا مى داند چه مقامى دارند!

البته در صورتى كه عالم بما يفعل و يترك و عمال بما يأمر و ينهى باشند.

 اگر كسى تشخيص بدهد كه به اين كار اقدام كند و عالم و عامل باشد و با نشر علم شكرانه اش را ادا كند، بايد از شادى كلاهش را به عرش ‍ بيندازد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS