نور حسّى مخلوق از نور غيرمحسوس است

سؤال: «وَجَدْتُكَ أَهْلاً لِلْعِبادَةِ فَعَبَدْتُكَ.» (تو را اهل پرستش يافتم، لذا تو را پرستيدم) يعنى چه؟(1)
جواب: يعنى در عبادت جز اهليّت داشتن و سزاوار بندگى بودن چيز ديگرى منظور نباشد، نظير عبادت احرار در روايت ديگر.(2)
آيا «وَجَدْتُكَ أَهْلاً لِلْعِبادَةِ.» جز قصه ى پروانه و شمع است؟! لابد مى گوييد: پروانه نور حسّى شمع را مى بيند، مى گوييم: اين نور حسّى مخلوق از آن نور غيرمحسوس است.«اللَّهُ نُورُ السَّمَـوَ تِ وَالاْءَرْض»؛ (خداوند نور آسمانها و زمين است.)

(3) آيا مى شود گفت يك ليره( سكه ى طلا.) را دوست دارم و از آن خوشم مى آيد، ولى هزار ليره را دوست ندارم؟!

 

1.بحار الانوار، ج 41، ص 14؛ ج 67، ص 186 و 234؛ ج 69، ص 278.

2. ر.ك: اصول كافى، ج 2، ص 84؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 62 و 63؛ بحارالانوارا، ج 41، ص 14؛ ج 67، ص 196، 212، 236، 255 و...

3.سوره ى نور، آيه ى 35.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS