طلا و جواهرات

طلا و جواهرات

 

خمس زيورآلاتى كه شوهر خريده و سال خمسى ندارد

154. اگر مقدارى طلا و زيورآلات را شوهر براى زن خريدارى كرده باشد، در حالى كه حساب سال ندارد و خمس آن‏ها را نيز نمى ‏دهد. آيا بر زن واجب است خمس آن‏ها را بدهد؟

ج. اگر زايد بر شأن او نباشد خمس ندارد، مگر اين كه علم داشته باشد كه شوهر آن‏ها را به ذمّه نخريده؛ بلكه با مالى كه قبلاً خمس به آن تعلّق گرفته بوده است معاوضه كرده است.

 

عدم تعلّق خمس به طلاى خريدارى شده براى همسر

155. طلايى كه مرد براى زن خود مى ‏خرد، آيا بايد خمس‏اش را بدهد؟

ج. اگر براى تزيين او باشد و مناسب شأن، خمس ندارد.

 

نگهدارى زيورآلات به عنوان ذخيره‏ ى مالى

156. اگر طلا و زيورآلاتى كه زنان خريدارى مى ‏كنند به عنوان زينت استفاده نشود؛ بلكه به عنوان ذخيره‏ ى مالى نگهدارى شود، چه حكمى دارد؟

ج. آن مقدار كه سال بر آن‏ها گذشته، خمس دارد.

خريد طلا براى تشرّف به مكّه‏ ى معظّمه يا كربلاى معلاّ

157. پيرزنى كه فرزندانش مخارج او را مى ‏دهند، مبلغى پول دارد و با اين كه وقت زينت او گذشته است، با آن پول‏ها طلا مى‏خرد تا زمانى كه مقدور شد، به عمره يا كربلا مشرّف شود. آيا اين طلاها خمس دارد؟

ج. اگر تمكن او براى تشرف، از اين طريق است، خمس ندارد.

 

فروش زيورآلات

158. خانمى مقدارى طلا و زيورآلات خريدارى كرده و از آن استفاده كرده است و بعد از چند سال آن‏ها را مى ‏فروشد. آيا به محض فروش بايد خمس آن‏ها را بپردازد؟

ج. اگر در اين چند سال مورد استفاده يا در معرض استفاده بوده، به محض فروش خمس ندارد.

 

مصرف پول فروش طلاى زينتى زن در رفع نيازمندى ‏ها

159. اگر زنى طلاى زينتىِ مورد احتياج خود را براى رفع نيازمندى ‏ها و مؤونه زندگى بفروشد و در سال مصرف كند؛

1) آيا خمس به آن تعلّق مى ‏گيرد؟

ج. در فرض مذكور خمس ندارد.

2) چنان چه پولش تا تمام سال به مصرف نرسيد و براى سال ديگر ماند، آيا خمس دارد؟

ج. در سال دوّم، اگر مازاد بر حاجت سال شد و ناچار به ذخيره براى رفع حاجت آينده نبود، احتياطا خمس آن را بدهد.

3) در هر صورت اگر سال‏هاى بعد چون نياز به زينت دارد، بخواهد دو مرتبه از درآمد كار، طلايى براى خود بخرد، آيا بايد خمس آن را بدهد؟

ج. در صورت مناسبت و شأن، خمس ندارد.

محاسبه خمس طلافروش‏ها

160. اشخاصى كه شغل آن‏ها طلافروشى و زرگرى است ممكن است مثلاً در اوّل سال يك كيلوگرم طلا دارند ولى در آخر سال به جهت افزايش بى ‏رويه قيمت، مقدار طلاى آن‏ها به نيم كيلو رسيده ولى قيمت آن نسبت به يك كيلوگرم اوّل سال بيشتر است و اگر به همين ترتيب چند سال بگذرد سرمايه از بين مى‏رود و چيزى به عنوان موجودى ندارند. آيا اين افراد مى ‏توانند مقدارى از طلا را سرمايه خود قرار دهند و ميزان در سود و زيان را بر اساس خود طلا محاسبه كنند، بدون اين كه به قيمت كارى داشته باشند؟

ج. هر چه جزو سرمايه‏ى مورد نياز است، خمس ندارد.

 

پرداختن خمس

161. آيا طلا يا پولى كه يك بار خمس آن داده شده، دوباره خمس دارد؟

ج. خير، ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS