مخارج و مؤونه

مخارج و مؤونه

 

خرج و مؤونه

25. چه خرج‏هايى به عنوان مؤونه به حساب مى ‏آيد و خمس به آن‏ها تعلق نمى ‏گيرد؟

ج. آن چه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك، پوشاك، خريد اثاثيه، خريد منزل، جهيزيه دختر، عروسى، زيارت و مانند اين‏ها مى ‏رساند، در صورتى كه از شان او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد، خمس ندارد.

 

جنس زايد بر مؤونه و مخارج زندگى

26. اگر با پولى كه خمس ندارد يا خمس آن پرداخت شده، جنسى خريدارى شود كه اضافه بر مؤونه بوده و از سال گذشته، آيا خمس دارد؟

ج. خمس ندارد؛ مگر مال ‏التّجاره باشد كه به سود آن تعلّق مى ‏گيرد.

 

مؤونه بودن تلفن منزل

27. آيا تلفن منزل جزو مايحتاج زندگى و مؤونه حساب مى ‏شود و خمس ندارد؟

ج. بله، جزو مؤونه است.

 

پول واريز شده براى تلفن

28. پول‏هايى جهت دريافت تلفن به حساب مخابرات پرداخت مى‏شود و سال از آن مى‏گذرد، آيا خمس دارد؟

ج. اگر مورد نياز است، خمس ندارد.

 

خمس چرخ خياطى خانگى

29. آيا چرخ خياطى مورد احتياج در منزل خمس دارد؟

ج. خير، خمس ندارد.

 

مخارج تحصيل

30. با توجّه به اين كه مخارج تحصيل اولاد بر پدر واجب نيست، آيا اگر پدرى مخارج تحصيل اولاد را بدهد، لازم است خمس آن مقدار از مخارج تحصيل را هم سر سال خمسى پرداخت نمايد؟

ج. گرچه مخارج تحصيل اولاد بر پدر واجب نيست، ولى اگر به مقدار شأن و حاجت بدهند از مؤونه است.

 

چيزى كه از مؤونه خارج مى ‏شود

31. مالى كه به عنوان وسيله مورد نياز خريدارى شود، لكن در همان سال يا سال ديگر از مؤونه بودن خارج شود، آيا خمس دارد؟

ج. اگر از وقتى كه از مؤونه خارج شده، يك سال بگذرد، خمس دارد بنابر احوط.

 

فروختن چيزى بعد از گذشت سال

32. اگر چيزى خريده كه يك سال از آن گذشته باشد و در صورت نياز و عدم نياز آن را بفروشد، حكم خمس آن چيست؟

ج. اگر از مؤونه نبوده، بايد خمس آن را بدهد، و اگر از مؤونه بوده پول فروش آن از فوايد سال فروش است كه در صورت باقى ماندن تا سر سال خمس دارد.

عدم تعلّق خمس به اشياى مورد نياز

33. اگر همسر اينجانب سكّه ‏اى را كه به عنوان جايزه در كار فرهنگى دريافت كرده بود به من هديه كند و قصد من هم اين بوده كه با آن بعضى از مشكلات زندگى را حلّ كنم، ولى زمان دريافت سكّه تا سال مالى اينجانب و همسرم فاصله ‏ى زيادى نداشته و فرصت نكردم كه آن را قبل از رسيدن سال مالى بفروشم، آيا سر سال مالى، خمس آن را بايد بپردازم؟

ج. اگر در زندگى به آن نياز داريد، خمس ندارد.(مسأله 1391 رساله)

 

پول واريز شده جهت حج و عمره و زيارت

34. پولى كه جهت حج و عمره و يا زيارت مشاهد مشرفه واريز شده است، پس از رسيدن سال خمسى، جزو مؤونه حساب مى‏شود؟

ج. بله جزو مؤونه است و خمس ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS