موارد مصرف زكات فطره

موارد مصرف زكات فطره

 

دادن زكات فطره به فرزند

1900. آيا مى  توانم از زكات فطره به فرزند فقيرم بدهم؟

ج. در غير نفقه  ى واجب جايز است.

 

جواز پرداخت زكات فطره به غير اهل محلّ

1901. شخص فقيرى كه اهل محل نيست، روز عيد فطر به روستا مى آيد، با وجود فقير در روستا، آيا اهالى مى  توانند زكات فطره را به اين فقير بدهند؟ آيا اين مصداق خارج محل است؟

ج. مانعى ندارد به او بدهند. و اين عمل انتقال از شهر زكات نيست.

 

دريافت زكات سيّد از غير سيّد

1902. سيّده اى داراى سه فرزند غير سيّد است ـ كه شوهر او فوت كرده و اكنون فقير هستند ـ حال كسانى كه سيّد نيستند مى  توانند زكات فطره را به زن سيّده بدهند تا آن زن خرج بچّه  ها كند؟

ج. به حسب ظاهر دادن زكات به او جايز است به مقدارى كه او در مورد اين اطفال صرف كند.

دادن فطره به معتاد

1903. دادن فطريّه به فقرايى كه معتادند و مى  دانيم كه مقدارى از آن را خرج اعتياد خود مى  كنند؛ چه صورت دارد؟

ج. خلاف احتياط است.

 

صرف زكات فطره در مسجد

1904. آيا زكات فطره را مى  توان صرف تعمير و توسعه  ى مسجد و يا ساختمان امامزاده نمود؟

ج. جايز است با نبود محلّ ديگر على الاحوط؛ ولى احتياط در آن است كه فقط به فقراى شيعه بدهند.

 

خريد بلندگو از فطره

1905. آيا از زكات فطره مى  توان بلندگو و مانند آن خريد يا اين كه بايد به مستحقّ برسانيم؟

ج. اگر مصداق سهم سبيل  اللّه  باشد و بنابر احوط راه ديگرى براى خريد آن نباشد، جايز است.

 

اولويت در صرف زكات فطره بين طلاب فقير و فقراى عادى

1906. در شهرى حوزه  ى علميه اى است كه طلاب فقيرى دارد و شهريه آن ها كفاف زندگى آن ها را نمى  دهد. از طرف ديگر، فقرايى از مردم عادى نيز وجود دارند. كدام يك براى كمك از زكات فطره و صدقات و... استحقاق بيشترى دارند؟

ج. مستحب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير را بر ديگران مقدم دارد و بعد همسايگان فقير را و بعد اهل علم فقير را؛ ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آن ها را مقدم بدارد.

دادن زكات فطره به فقير بى  نماز

1907. آيا مى  شود زكات فطره را به فقيرى كه نماز نمى  خواند؛ امّا مريض و عليل است و قدرت بر كار ندارد، داد؟

ج. به قدر ضروريات خود و خانواده  اش مى  شود داد.

 

پرداخت فطريه به زن بى نماز و بدحجاب نيازمند

1908. زنى است مسكين و نيازمند؛ امّا نماز نمى خواند و حجاب را درست رعايت نمى كند. آيا مجاز مى دانيد زكات فطره به او پرداخت شود؟

ج. به قدر ضروريات خود و خانواده  اش مى  شود داد.

 

فقيرى كه با نظام اسلامى مخالف است

1909. آيا مى  توان زكات فطره را به فقيرى كه با نظام اسلامى مخالف است، پرداخت كرد يا نه؟

ج. بله، مى توان به او داد.

 

مصرف زكات فطره در جايى كه فقير كم است

1910. در محلى كه زكات فطره زياد پرداخت مى شود و فقير بسيار كم است، آن را در چه راهى مصرف نمايند؟

ج. اگر زكات فطره را به يكى از هشت مصرفى كه براى زكات گفته شده است برسانند، بنابر اظهر كافى است.

 

مكان پرداخت فطريه كسى كه خانواده  اش در محل ديگر ساكن هستند

1911. اگر شخصى در يك شهر و اهل و عيالش در شهر ديگر باشد، زكات فطره را در كدام شهر بايد پرداخت نمايد؟

ج. در شهر خودش اولويت دارد.

فرستادن فطريه به خويشاوندانى كه در شهر ديگر زندگى مى  كنند

1912. آيا كسى كه در تهران زندگى مى كند، مى  تواند زكات فطره خود را براى خويشاوندانى كه در ديگر شهرها زندگى مى  كنند، بفرستد؟

ج. بله، مى  تواند.

 

هزينه كردن زكات فطره در كارهاى عمرانى عام ّ المنفعه

1913. آيا زكات فطره را مى  توان در كارهاى عمرانى عامّ  المنفعه ـ مانند ساختن حمام يا خانه بهداشت يا ترميم جاده  هاى روستايى ـ هزينه كرد؟

ج. اگر بنابر احوط راه ديگرى براى تأمين آن ها نيست، از باب فى سبيل اللّه  مى توان مصرف نمود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS