3. لباس نمازگزار

3. لباس نمازگزار

 

پوشش زنان در نماز

 

معناى حجاب در اسلام و ميزان آن در مردان و زنان

65. حجاب از نظر اسلام چيست و چه نوع پوششى براى زن و مرد حجاب محسوب مى ‏شود؟

ج. حجاب، پوشاندن محل‏هايى از بدن زن يا مرد است كه در مسأله 1937 رساله ذكر گرديده و هر چه بدن را بپوشاند حجاب است؛ ولى حجاب كامل براى زن چادر است.

 

عدم توجه زن به پيدا بودن مو هنگام نماز

66. اگر زن در بين نماز، مويش بيرون آيد و عمدا توجهى به آن ننمايد، آيا نمازش باطل است؟

ج. بله، باطل است.

 

آشكار شدن مو در نماز

67. اگر مقدارى از بدن يا موى زن هنگام نماز آشكار شود و قبل از تمام شدن نماز يا بعد از آن متوجّه گردد، حكم نمازش چيست؟

ج. اگر بعد از نماز بفهمد نمازش صحيح است و اگر بين نماز بفهمد، بايد فورا آن را بپوشاند و نماز او صحيح است؛ ولى احتياط مستحب در فرض اخير اين است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند.

 

عدم لزوم پوشاندن چهره‏ ى آرايش شده زنان در نماز

68. با وجود استثنا بودن صورت زنان، اگر زنان با كارهايى از قبيل زيرابرو برداشتن و زايل كردن موهاى ريز صورت، زينت بكنند، پوشاندن صورت در نماز واجب مى ‏شود؟

ج. خير.

 

پوشاندن چانه توسط زن

69. آيا لازم است در هنگام نماز، زن چانه‏اش را بپوشاند؟

ج. آن مقدارى كه جزو صورت است، لازم نيست.

 

باز بودن ساق زن با وجود نبودن نامحرم هنگام نماز خواندن

70. آيا در صورت نبودن نامحرم، باز بودن ساق پا در نماز اشكال دارد؟

ج. جايز نيست.

 

پوشاندن پشت پا براى زنان

71. پوشانيدن پشت پاشنه‏ ى پاها در خانم‏ها براى خانم‏ها، هنگام نماز خواندن واجب است؟

ج. اظهر اين است كه قدمين تا مچ پا مستثنى است و مقدارى از آن، براى اطمينان از پوشانده شدن مقدار واجب، بايد پوشانده شود، اگرچه احوط پوشاندن پشت پاشنه است.

پوشاندن كف پاى زن در نماز

72. در موقع نماز، لازم است كف پاى زن پوشيده باشد يا خير؟

ج. احتياط مستحب پوشاندن كف پا است.

 

متوجه شدن زن به عدم پوشش برخى اندام‏ هايش پس از نماز

73. اگر زن بعد از نماز متوجه شود برخى اندام‏ هايش پوشش نداشته است، نمازش چه حكمى دارد؟

ج. نمازش صحيح است.

 

زنى كه قادر به پوشاندن، اندام‏ها در حين نماز نيست

74. اگر زن در بين نماز متوجه شود قسمتى از اندام‏هايش كه بايد پوشيده مى ‏شده است، عريان مانده و قادر به پوشاندن آن‏ها نباشد، نمازش چه حكمى دارد؟

ج. بايد نمازش را قطع كند و با حفظ ساتر و پوشش از اوّل نماز بخواند.

 

نماز خواندن زن در لباس عروسى و لباس زينت

75. آيا زن مى‏تواند در لباس عروسى و لباس زينت نماز بخواند؟

ج. بله مى‏تواند به شرط اين‏كه رنگ و شبح را ساتر باشد.

 

نماز بانوانى كه لباس مردانه مى ‏پوشند

76. آيا پوشيدن لباس‏هاى مردانه و نماز خواندن با آن‏ها براى بانوان اشكال دارد؟

ج. اگر داخل در لباس شهرت باشد، پوشيدن آن حرام است آيا نماز را هم باطل مى ‏كند؟! و در غير اين صورت، مورد احتياط است؛ اگرچه پوشيدن آن مُضرّ به صحّت نماز نيست و در رابطه با معناى لباس شهرت به مسأله ‏ى 711 رجوع شود.

حكم پوشاندن موهاى مصنوعى زنان

77. آيا پوشاندن موهاى مصنوعى براى زن در نماز و از نامحرمان واجب است؟

ج. در نماز واجب نيست و پوشاندن آن‏ها از نامحرم به عنوان اوّلى اگر مصداق زينت نباشد، واجب نيست.

 

كيفيّت پوشش زن در نماز

78. آيا پوشش زن در نماز بايد طورى باشد كه از هيچ طرف بدن او ديده نشود؟ و آيا پوشاندن زينت و زيورهاى صورت و دست در نماز در حالى كه نامحرمى نيست، لازم است؟

ج. فرق ميان زن و مرد، در ميزان عورت است كه در زن تمام بدن او به غير از موارد استثنا لازم است پوشانده شود و در مرد فقط موارد ذكر شده در مسأله 661 است؛ پس در كيفيّت ستر و پوشش مرد و زن با همديگر تفاوتى ندارند و پوشاندن زينت و زيور در نماز واجب نيست.

 

نماز با چادر بدن‏نما

79. آيا نماز خواندن با چادرهاى بدن‏نما صحيح است؟

ج. اگر پوشش صدق نكند، صحيح نيست.

 

نماز با جوراب‏هاى زنانه

80. آيا جوراب‏هاى زنانه كه مورد استفاده بانوان مى ‏باشد، كفايت از پوشش آن‏ها جهت اداى نمازشان مى ‏كند؟

ج. اگر پوست پا و رنگ و شبح پيدا نباشد، اشكال ندارد.

نماز با چادرى كه زير آن لباس بى‏آستين و جوراب باشد

81. اگر خانمى در منزل با چادر كلفت و بلند نماز بخواند؛ ولى زير چادر لباس بى‏ آستين پوشيده و بى ‏جوراب باشد، نماز او چه حكمى دارد؟

ج. با مراعات آن چه در مسأله‏ ى 662 رساله آمده، مانعى ندارد.

 

نماز با غير چادر

82. اگر خانمى با لباس محفوظ ـ مثل مانتوى گشاد و شلوار و روسرى ـ نماز بخواند و يا با بلوز و شلوار و روسرى ـ بدون چادر ـ نماز بخواند، آيا نمازش صحيح است؟

ج. با مراعات آن چه در مسأله ‏ى 662 رساله آمده است، مانعى ندارد.

 

تذكّر به پيدا بودن مو در نماز

83. اگر در حال نماز موى سر خانمى ظاهر شده و متوجّه نباشد، آيا لازم است به او بگويند؟

ج. لازم نيست به او بگويند.

 

آشكار بودن زيورآلات زن در نماز

84. اگر زيور آلات زن هنگام نماز، روى لباس باشد، اشكال دارد؟

ج. خير، اشكال ندارد.

 

لزوم پوشش زن هنگام نماز در جايى كه نامحرم نيست

85. اگر در جايى نامحرم نباشد، باز هم براى زن پوشاندن غير وجه و كفّين لازم است؟

ج. براى نماز واجب است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS