لمس اسماى متبركه

لمس اسماى متبركه

لمس اسم پيامبران و ائمّه ـ عليهم السّلام ـ بدون وضو

684. آيا اسم امامان و پيامبران را اگر به زبانى ديگر نوشته شده باشد، بدون وضو مى شود لمس كرد؟

ج. اگر به نحو ترجمه وصفى نباشد فرق نمى كند و احوط عدم مسّ بدون طهارت است.

685. آيا دست كشيدن به اسامى انبياء ـ عليهم السّلام ـ نيز حكم اسامى ائمّه ى اطهار ـ عليهم السّلام ـ را دارد؟

ج. بله.

686. آيا آرم جمهورى اسلامى ايران ـ كه نمادى از كلمه ى «لا اله الاّ اللّه » است ـ را مى توان بدون وضو دست زد؟

ج. جايز نيست.

687. آرم جمهورى اسلامى كه در بعض ميادين نصب مى شود، اگر سايه ى آن روى زمين افتاده باشد آيا مى توان از روى آن ردّ شد؟

ج. لمس بدون طهارت مانعى ندارد. بله؛ اگر راه رفتن بر روى سايه، هتك به حساب مى آيد، اجتناب شود.

لمس سه نقطه اى كه به جاى لفظ جلاله ى اللّه  نوشته مى شود

688. مسّ سه نقطه [...] و يا [ا...] كه جايگزين نام اللّه  شده اند، چه صورتى دارد؟

ج. اشكال ندارد، ولى اگر حرف الف به نيّت جزو اسم جلاله نوشته شده باشد، جايز نيست.

عدم جواز مسّ «بسمه تعالى»

689. آيا كلمه «بسمه تعالى» را بدون وضو مى توان مسّ نمود؟

ج. نمى توان بدون وضو مسّ كرد، به خاطر وجود ضمير در آن.

مسّ اسماى الهى

690. مسّ اسماء اللّه  تعالى كه مضاف اليه واقع مى شود بدون طهارت، احتياط در ترك آن است. آيا اسمايى كه منسوب واقع مى شود، چه حكمى دارند؟

ج. همين احتياط جارى است.

لمس كردن القاب معصومين ـ عليهم السّلام ـ

691. لمس كردن القاب معصومين مثل رضا، صادق، كاظم و... ـ عليه السّلام ـ براى شخصى كه وضو ندارد، چه حكمى دارد؟

ج. جايز نيست، بنابر احتياط.

پول هاى منقّش به نام هاى معصومين ـ عليهم السّلام ـ

692. لمس كردن پول منقّش به نام هاى معصومين ـ عليهم السّلام ـ و يا اسامى جلاله براى شخص بدون وضو چه حكمى دارد؟

ج. جايز نيست، بنابر احتياط.

استفاده از گردن بند يا اسم خداوند متعال يا معصومين ـ عليهم السّلام ـ

693. انداختن گردن بند به گردن كه به نام هاى خداوند و يا معصومين منقّش است، چه حكمى دارد؟

ج. تماس بدن غير متطهّر به آن اسامى، جايز نيست.

عدد 110

694. گاهى عدد 110 را به نشان نام مبارك حضرت اميرالمؤمنين مى نويسند. آيا احترام اين عدد لازم است؟ يعنى بدون وضو لمس آن جايز نيست؟ و اگر اين عدد به زبان ها و سبك هاى غير متعارف نوشته شده باشد چه طور؟

ج. مانعى ندارد.

خال كوبى اسامى ائمه

695. خالكوبى اسامى حضرات معصومين ـ عليهم السّلام ـ اگر براى ارادت قلبى باشد، چه حكمى دارد؟

ج. جايز نيست، به اعتبار لوازمش.

تمثال پيامبر در گردن بند

696. آيا انداختن گردن بند به نقش پيامبر اكرم ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ توسط زنان اشكال دارد؟

ج. در صورتى كه تمثال حك شده آن حضرت باشد، از حيث مسّ اشكال ندارد، ولى اگر اسم آن حضرت حك گرديده است، بايد از تماس بدن بدون طهارت با آن پرهيز نمايند.

تايپ اسماى متبركه

697. آيا كسانى كه اسماى جلاله خداوند متعال يا آيات قرآنى يا نام هاى معصومين ـ عليهم السّلام ـ را تايپ مى كنند، بايد وضو داشته باشد؟

ج. در صورت عدم تماس مستقيم دست با اسماء، طهارت لازم نيست.

دست كشيدن به ترجمه قرآن

698. آيا دست كشيدن به قرآن انگليسى طهارت مى خواهد؟

ج. خير.

مس قرآن توسط افرادى كه وضوى كامل ندارند

699. مس قرآن توسط دانش آموزانى كه وضويشان كامل و صحيح نيست، چه حكمى دارد؟ وظيفه مربّى آن ها چيست؟

ج. اگر مكلف و بالغ باشند، بايد با وضوى صحيح مسّ كنند.

مس بى وضوى «عبداللّه » و «حبيب اللّه »

700. مس كلمه عبداللّه  و حبيب اللّه  بدون وضو چه حكمى دارد؟

ج. مس كلمه ى «اللّه » در چنين اسم ها و كلماتى بدون طهارت جايز نيست، بنابر احتياط.

نگارش لفظ جلاله و مسح آن به وسيله حروف بريل

701. آيا نابينايان مى توانند الفاظ جلاله اى را كه با خط بريل نوشته شده بدون طهارت مس كنند؟

ج. اگر آن لفظ مشخص و خوانا باشد، مسّ آن بدون طهارت، حرام است.

فرش هايى كه لفظ جلاله روى آن ها بافته شده است

702. اگر روى فرشى لفظ جلاله بافته شده باشد، آيا پا گذاشتن روى آن اشكال دارد؟ آيا شخص جنب و حايض مى تواند روى آن را لمس كند؟

ج. جايز نيست.

بى احترامى به امامان

703. روى بعضى از سكه ها اسم مبارك امام رضا ـ عليه السّلام ـ ثبت شده است، آيا لمس آن ها بدون طهارت جايز است؟

ج. جايز نيست، بنابر احوط. (مسأله ى 323 رساله).

فاميل هاى منسوب به ائمه ـ عليهم السّلام ـ

704. برخى از فاميلى ها منسوب به ائمه ـ عليهم السّلام ـ است مثل حسينى، فاطمى، كاظمى، و يا تركيباتى از اسماءاللّه  در آن به كار رفته، هم چون عبداللهى امر اللهى، و... آيا نوشتن، دست كشيدن بدون وضو، و زير دست و پا انداختن چنين فاميلى هايى اشكال دارد؟

ج. در آن چه اسم خدا دارد، واجب الاحترام است و در منسوب به ائمه ـ عليهم السّلام ـ اگر مقصود از منسوب اليه همان ائمه باشند، احترام آن ها هم لازم است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS