احكام ديگر وضو

احكام ديگر وضو

وضوى كودك غير بالغ

501. آيا وضوى بچه غير بالغ صحيح است كه قرآن به دست او بدهيم؟

ج. اگر به نحو صحيح وضو بگيرد، صحيح است.

مبتلا شدن كودك به حدث اكبر

502. آيا كودك نابالغ، مُحْدِثْ به حدث اكبر مى شود؟

ج. فرق نمى كند، نسبت به هر سببى كه براى او ممكن است.

استحباب نفسى وضو

503. لطفا معناى استحباب نفسى را بفرماييد كه آيا وضو استحباب نفسى دارد؟

ج. بله و معناى استحباب نفسى آن است كه وضو به قصد قربت صحيح است، هر چند نيّت هيچ يك از غايات آن را هم نكند، حتى نيّت بودن بر طهارت را.

وضو زير باران

504. زير باران به چه نحوه اى وضو گرفته شود كه وضو صحيح باشد، با توجّه به اين كه آب باران با آب وضو مخلوط مى شود؟

ج. عضو را در باران مى گيرد با رعايت ترتيب از بالا به پايين ـ به حسب قصد ـ و در تمام زمان بارش قصد وضو داشته باشد؛ لكن در وضو بايد مسح سر و پاها به آب جديد از باران واقع نشود و آب وضو با آب باران جديد ممزوج هم نشود، كه اگر مخلوط گردد، چنان چه به حدّى است كه مانع از تحقّق مقدار واجب از مسح با آب وضو است، وضو باطل مى گردد، و اگر به مقدار مستهلك باشد، ضرر ندارد.

خون آمدن بعد از وضو از اعضاى وضو

505. آيا اگر پس از وضو از بعضى اعضاى وضو خون بيرون بيايد، وضو باطل است؟

ج. اشكالى ندارد.

وضو گرفتن بدون توجه

506. غرق شدن در افكار عميق، به گونه اى كه صداى خبرى را متوجه نشود، آيا وضو را باطل مى كند؟

ج. اگر در ابتدا نيّت وضو داشته، اشكالى ندارد.

ميزان خروج باد معده

507. آيا خروج باد معده از انسان، ميزان خاصى در باطل شدن وضو دارد؟

ج. خارج شدن باد معده به هر مقدار كه باشد، باطل كننده وضو است.

وضو قبل از غسل واجب يا مستحب

508. آيا قبل از انجام غسل واجب يا مستحب، گرفتن وضو لازم است؟

ج. غير از غسل جنابت براى نماز و غيره، وضو هم لازم است، چه وضو قبل از غسل باشد يا بعد از آن.

خوردن در حين وضو

509. اگر در حين وضو چيزى بخوريم، وضوى ما درست است؟

ج. اشكالى ندارد.

اشتباه انجام دادن وضو

510. من قبلاً وضويم را اشتباه انجام مى دادم، آيا نمازم اشكال دارد؟

ج. اگر به نحو باطل بوده، نماز با آن هم باطل بوده است.

وضو گرفتن قبل از وقت نماز

511. آيا وضو گرفتن به نيّت خواندن نماز واجب، قبل از وقت نماز و با علم به اين كه وقت نماز نشده است، اشكال دارد؟

ج. بايد به قصد طهارت و وظيفه ى فعليّه گرفته شود. هر چند داعى بر اين، با طهارت بودن در وقت نماز باشد.

512. حداكثر چه زمانى قبل از اذان نماز مى توان به نيّت آن نماز واجب وضو ساخت؟

ج. اصلاً قبل از وقت نمى توان وضو گرفت مگر به نيّت استحباب يا غايت واجب ديگرى غير از نماز مورد نظر.

513. در صورتى كه انسان مى داند بعد از داخل شدن وقت نماز اگر وضو را تأخير بيندازد، ناچار به مسح بر حايل مى شود، آيا تقديم وضو واجب است؟ در صورتى كه تأخير وضو منجر به وضوى ضرورت يا تقيّه گردد، آيا باز همين حكم را دارد؟

ج. احوط لزوم تقديم است.

تجديد وضو

514. تجديد وضو جايز است يا نه؟ و اگر شخص تجديد وضو كرد و نماز خواند، بعد يادش آمد كه وضوى قبلى اش باطل شده، آيا نمازى كه با اين وضوى جديد خوانده صحيح است؟

ج. تجديد وضو جايز است، و در فرض مذكور نماز او صحيح است.

فلسفه استحباب تجديد وضو

515. فلسفه استحباب تجديد وضو براى نماز چيست؟

ج. ائمه ـ عليهم السّلام ـ در روايت فرموده اند: «الوضوء على الوضوء نورٌ على نورٍ»؛ (وضوگرفتن در حال وضو، نورى است كه بر نور اضافه مى شود.)

اعتقاد به شستن دو بار دست

516. كسى كه اعتقاد داشته دست راست دو بار بايد شسته شود، آيا وضويى كه مى گرفته صحيح است؟

ج. بله، صحيح است.

وضو با كفش غصبى

517. وضو گرفتن با كفش غصبى چه حكمى دارد؟

ج. اظهر عدم بطلان وضو است، اگرچه با غصب كردن كفش، مرتكب گناه شده است.

وضو با كفشى كه عوض شده

518. كفش من در مكانى عوض شده است، آيا مى توانم با پوشيدن آن وضو بگيرم؟

ج. اگر شاهد حال بر رضايت صاحب آن باشد، اشكال ندارد.

وضو در مكان غصبى

519. آيا وضو گرفتن در مكان غصبى اشكال دارد؟

ج. وضو صحيح است، هر چند مرتكب حرام شده است.

وضو گرفتن با كفش مجهول المالك

520. وضو گرفتن با كفش هايى كه مالك آن مشخص نيست، چه حكمى دارد؟

ج. وضو صحيح است، هر چند مرتكب حرام شده است.

حدود فاصله زمانى در شستن اعضاى وضو

521. هنگام وضو و غسل، چه مدت فاصله ى زمانى در شستن اعضا اشكال ندارد؟

ج. در وضو، فاصله زمانى بايد به اندازه اى باشد كه در زمان شروع عضو بعدى، مجموع اعضاى سابق در هواى معتدل نخشكيده باشد؛ ولى در غسل، موالات لازم نيست. (جهت توضيح بيشتر به مسأله ى 287 رساله رجوع شود.)

تفاوت وضوى مرد با وضوى زن

522. لطف كنيد تفاوت وضوى زن با مرد را بفرماييد؟

ج. در واجباتِ وضو فرقى ندارند.

وضوى احتياطى بعد از غسل جنابت

523. شخصى بعد از سه الى چهار ساعت بعد از غسل جنابت مى خواهد نماز بخواند و نمى داند محدث شده يا نه، آيا مى تواند احتياطا وضو بگيرد؟

ج. اشكال ندارد.

حكم جاهل به بطلان وضو

524. اگر شخصى كه جاهل به بطلان وضوى خويش است، نماز بخواند، نماز او چه حكمى دارد؟

ج. آن نماز را دوباره بايد بخواند.

خشك كردن يا خشك نكردن اعضاى وضو

525. آيا خشك كردن رطوبت بعد از وضو مكروه است و يا خشك نكردن مستحب است؟

ج. افضل، خشك نكردن است.

نماز مستحبى بدون وضو

526. آيا خواندن نماز مستحبى بدون وضو به قصد ورود يا رجا جايز است؟

ج. جايز نيست.

عمل بر خلاف وظيفه تيمم

527. كسى كه به خاطر تنگى وقت بايد تيمم كند، چنان چه بر خلاف وظيفه خود عمل كرد و وضو گرفت، آيا وضويش صحيح است؟

ج. اگر به قصد آن نماز وضو نگرفته، وضويش صحيح است.

وضو گرفتن در توالت

528. اگر به واسطه ى عذرى داخل توالت وضو سازد، آيا اشكال دارد؟

ج. با رعايت طهارت محل شستن دست و صورت و مسح مانعى ندارد.

نماز با وضوى گرفته شده براى غير نماز

529. آيا مى شود با وضويى كه براى غير نماز گرفته شده، نماز يوميّه را انجام داد؟

ج. اشكالى ندارد.

قصد باطل كردن وضو

530. آيا وضو هم مانند روزه با قصد باطل نمودن باطل مى شود؟

ج. باطل نمى شود.

وضو گرفتن در ايام عادت زنانه

531. آيا وضو گرفتن در ايام عادت صحيح است و همان ارزش وضوى زمان عادى را دارد؟

ج. استحباب وضو در ايام عادت باقى است، هر چند با آن نمى توان اعمالى را كه بايد با وضو انجام داد، به جاى آورد.

نماز خواندن با وضوى يك نماز معين

532. شخصى كه صرفا به نيّت نماز ظهر و عصر وضو گرفته، آيا مى تواند با همان وضو نماز مغرب و عشا را بخواند؟

ج. اشكالى ندارد.

خشك كردن دست و صورت قبل از وضو

533. شخصى قبل از وضو دست ها و صورتش را شسته، آيا بايد آن ها را براى وضو خشك كند؟

ج. لازم نيست.

اداى نماز واجب با وضوى مستحبى

534. آيا با وضوى مستحبى مى توان نماز واجب خواند؟

ج. اشكالى ندارد.

زمان اعتبار يك وضو

535. با يك وضو تا چه زمانى مى توان نماز خواند؟

ج. تا وقتى كه يكى از مبطلات وضو حادث نشود.

ضرر داشتن آب براى بدن

536. كسى كه به علت سرماخوردگى آب براى او ضرر دارد، هنگام وضو چه بايد بكند؟

ج. اگر آب گرم براى او ضرر ندارد، در صورت دسترسى بايد با آب گرم وضو بگيرد و در غير اين صورت وظيفه او تيمم است.

خوابى كه باطل كننده وضوست

537. خواب در چه حدّى وضو را باطل مى كند؟

ج. خوابى كه به واسطه ى آن چشم نبيند و گوش نشنود؛ ولى اگر چشم نبيند و گوش بشنود، وضو باطل نمى شود؛ و هم چنين است اگر گوش هم نشنود ولى نخوابيده باشد، مثل اين كه به فكر مشغول باشد.

نماز با وضوى نماز قضا

538. با وضويى كه براى نماز قضا گرفته شده، مى توان نماز ديگرى مثل نماز واجب بخوانيم؟

ج. اشكالى ندارد و مى شود با آن هر عملى كه نياز به وضو دارد انجام داد.

ريخته شدن آب وضو به چاه توالت

539. آيا وضو گرفتن در دستشويى هايى كه فاضلاب آن به چاه توالت مى ريزد، اشكال دارد؟

ج. اشكال ندارد.

وضو گرفتن در حضور نامحرم

540. آيا مرد مى تواند در جايى كه يقين دارد نگاه زن نامحرم با ريبه به دست و بازوى او مى افتد، وضو بگيرد، در صورت ناچارى چه كند؟

ج. هرچند كار حرام كرده، ولى وضوى او صحيح است، و با پشت كردن به او و حفاظ قرار دادن دست ها به بدن وضو بگيرد.

541. اگر وضو گرفتن زن منحصر به حضور نامحرم باشد، وظيفه چيست؟

ج. در زير چادر وضو بگيرد و به مقدار واجب و به مثل مرتبه اى از تدهين اكتفا نكند.

542. وضو گرفتن مرد در جايى كه زن نامحرم او را مى بيند چگونه است؟

ج. اگر مى داند كه زن، نگاه حرام مى كند، در جاى ديگر وضو بگيرد.

از پايين به بالا شستن

543. در رساله عمليّه حضرتعالى، مسأله 243 آمده است: در وضو اگر از پايين به بالا بشويد و به همان شستن اكتفا كند، بلكه مطلقا در بعضى موارد وضو باطل است، مراد از «بعض موارد» چيست؟

ج. مراد اين است كه به مجموع از پايين به بالا و از بالا به پايين قصد وضو كند يا بدون قصد باشد، به خلاف اين كه آب را از پايين به بالا بريزد، ولى هنگامى كه آب به پايين برمى گردد قصد وضو كند كه صحيح است. چنان كه در وسيلة النجاة آمده است.

خروج آب بعد از وضو از انسان

544. اگر آبى بعد از وضو و غسل (پس از استبراء) از انسان خارج شود و نداند اين آب چه آبى است، چه حكمى دارد؟

ج. پاك است و ناقض وضو يا غسل نيست.

شك بعد از وضو در انجام برخى از اجزاى وضو

545. اگر بعد از وضو شك كند كه برخى اجزاى وضو را انجام داده يا خير، حكم وضويش چيست؟

ج. لازم نيست اعتنا كند.

بيرون آمدن خون از لثه در حين وضو

546. آيا بيرون آمدن خون از لثه در موقع وضو گرفتن، وضو را باطل مى كند؟

ج. اگر عضو وضو را در حين شستن نجس نكند؛ يعنى به خارج از دهان و صورت سرايت نكند، وضو باطل نمى شود.

خروج رطوبت مشكوك بعد از وضو

547. اگر انسان بعد از استبراى از بول وضو گرفت و بعد از وضو رطوبتى مردّد بين بول و منى از او خارج شد، چه كند؟

ج. احتياطا غسل كند و وضو هم بگيرد.

خون ديدن بعد از اتمام وضو

548. شخصى بعد از وضو خونى در صورت مى بيند و نمى داند قبل يا بعد از وضو بوده، آيا وضويش اعاده دارد؟

ج. خير، وضويش صحيح است.

ضرر داشتن آب براى وضو

549. اگر شخصى يقين به ضرر آب نداشته و وضو بگيرد و سپس معلوم شود كه آب برايش ضرر داشته، آيا وضويش صحيح است؟

ج. اشكالى ندارد.

شست و شوى اعضاى وضو قبل از وضو

550. شستن دست ها و صورت و نيز مواضع مسح قبل از وضو چه حكمى دارد؟

ج. مانعى ندارد، فقط بايد مواضع مسح را خشك كند.

قصد طهارت براى وضو

551. منظور از قصد طهارت، براى وضو چيست؟ آيا در نيّت وضو، مشخص كردن واجب يا مستحب بودن وضو لازم است؟ و آيا با وضوى مستحب مى توان كار واجب انجام داد؟

ج. منظور از قصد طهارت با وضوبودن است و نيّت وجوب يا استحباب در وضو لازم نيست، و با وضوى مستحبى هم مى توان كار واجب را انجام داد.

خروج باد از فَرج زن

552. گاهى از مهبل (فرج) خانم ها باد مى آيد، آيا اين مبطل وضو مى شود؟

ج. وضو باطل نمى شود.

يارى رسانى غير مستقيم در وضو

553. شخص مى خواهد وضو بگيرد، ولى شخص ديگرى شير را باز مى كند يا شلنگ را مى گيرد تا او وضو بگيرد، آيا اشكال دارد؟

ج. خير اشكال ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS